Vakuum Toiletter

Evac Optima 5

Evac Optima 5 vakuum toilettet er særdeles økonomiske, idet det typisk forbruger 60 procent mindre vand
pr. skyl, sammenlignet med traditionelle moderne lavtskyllende toiletter - Kun 1,2 liter pr. skyl med et
vakuumtoilet fra Evac og så fjerner toilettet også minimum 60 liter luft samtidig med at skyllet
gennemføres.
Funktionsprincippet i Evac-vakuumtoilet systemet kunne ikke være enklere.
Med et let tryk på skylleknappen tømmes og skylles toiletskålen – Alt styres og udføres, kun ved brug af
vakuum og med tilførsel af vand direkte fra installationen, uden brug af cisterne.
Kernen i toilettet er den unikke Evac styring med spulehukommelse der drives af vakuum, uden nogen
former for elektriske forbindelser eller elektronik.

Fleksibilitet

I stedet for at stole på traditionelle løsninger, der bruger tyngdekraften til at fjerne spildevandet, fjerner
Evac-systemet spildevandet ved at benytte det kraftige vakuum, kombineret med den unikke skyllefunktion
med direkte vandværkstryk. Systemet giver stort set 100 % placeringsfrihed, markante vandbesparelser og
man opnår efterfølgende er væsentlig større fleksibilitet hvis der skal laves ændringer af installationen.
Med traditionelle toiletter er man stærkt afhængige af placeringen i forhold til permanente ​​servicekerner
og udgående kloakforbindelser.

Økonomi og kalkulationer

Økonomi er et vigtigt parameter i ethvert nybyggeri, især den langsigtede økonomi – Her adskiller en vakuumløsning sig også fra traditionelle løsninger, idet man med en vakuumløsning fra Evac er 100 % sikker på at de kalkulationer man laver er valide og svarer til virkeligheden når byggeriet står færdigt og skal driftes i mange år fremover – Et garanteret skyl på 1,2 liter er hvad en vakuumløsning tilbyder og dermed en sikkerhed for at forbruget svarer overens med alle beregninger og kalkulationer. De mest økonomiske nye lavtskyllende toiletter har typisk specifikationer med 2/4 liter, men udfordringer i kloaksystemet medfører ofte at vandmængden efterfølgende må opjusteres for at sikre tilfredsstillende transport af spildevandet, uden driftsforstyrrelser i kloaksystemet. Dermed stiger vandforbruget i forhold til de kalkulationer og de forudsætninger der er lavet forud for et byggeri.
Herudover tages der ved mange beregninger og sammenligninger ikke højde for flere samtidige skyl efter hindanden i forbindelse med et enkelt toiletbesøg (rengøring af kumme, etc.). Alle elementer skal der tages højde for og kombinerer man de bristede forudsætninger vil man se markante
afvigelser i vandforbruget i mange år fremover. Med en vakuumløsning fra Evac opnår man 100 % sikkerhed for at beregningerne er helt korrekte og at
ingen af forudsætningerne utilsigtet kan ændre sig efterfølgende.

Hygiejne, sikkerhed og komfort

Evac Optima 5 er desuden mere hygiejnisk, da det effektivt fjerner de forurenende stoffer, luftbårne bakterier og lugt fra skålen i stedet for at slippe ud i den omgivende atmosfære. Det kraftige vakuum fjerner altså ikke blot spildevandet, men også 60 liter luft pr. skyl, til gavn for sikkerheden og komforten. Traditionelle toiletter kan have tendens til spredning af indholdet i toilettet til omgivelserne, på grund af
måden vandet tilføres toiletskålen, hvilket kan medføre sprøjt og skabelse af luftbårne bakterier. I et Evac Optima 5 tilføres vandet direkte, uden brug af cisterne. Når denne vandtilførsel kombineres med samtidigt fjernelse af 60 liter luft øges hygiejnen og dermed nedsættes risikoen for unødvendig sekundær
kontaktsmitte.

Fordele ved Evac Optima 5

  • Evac Optima 5 er det mest støjsvage vakuumtoilet på markedet
  • Hygiejnisk, slidstærk og elegant design
  • Lavt ferskvandsforbrug på kun 1,2 liter pr skyl
  • Pålidelig drift med spulehukommelse
  • Let at rengøre og vedligeholde
  • Meget stor sikkerhed for at det kalkulerede forbrug bliver det faktiske forbrug
  • Stor fleksibilitet i byggefasen og ved efterfølgende ombygning