Supermarked

Vacdt Kondens Plus+

Vacdt Kondensopsamling fra Evac – Det fleksible valg af afløb til butikker og supermarkeder. I et konstant skiftende detailmiljø er maksimal fleksibilitet i butikslayout blevet en væsentlig faktor i relation til at imødekomme de hastigt skiftende detailtendenser og ændrede forbrugermønstre. Forbrugernes krav nu og i fremtiden er ikke de samme og om få år er tendenserne igen anderledes. Det stiller krav til at butiksindretningen laves med de bedste og mest fleksible løsninger, så ændringerne giver så få driftsforstyrrelser som muligt. Med et komplet kondensopsamlingsanlæg fra Vacdt/Evac opnås der mange fordele.

 

100 % fleksibilitet, uden brydning af gulvet

Butiks- og Supermarkedsoperatører kan have behov for at foretage ændringer hyppigt og nogle gange hurtigt, efterhånden som forbrugernes behov og adfærd ændres eller der måske er behov for udvidelse af eksisterende supermarked. Typisk har man været afhængige af detaljerede renoveringsplaner for at foretage ændringer, herunder især gulvlayoutet. Med en vakuumløsning fra Vacdt lettes ændringerne, idet man opnår uafhængighed af nedadgående gulvafløb. Køl og frys kan placeres 100 % frit i hele butikken, idet man med en vakuumløsning opnår de samme fordele som ved andre installationer som f.eks. vand, el og kølemiddel, der kan forsyne med installationer fra loftet – Afløbet løber simpelthen op i stedet for ned. 

Indretning, udvidelse og fremtidige ændringer kan ske hurtigt, enkelt og let, idet man ikke har behov for fordyrende ændring af gulvet på grund af ændrede afløbsinstallationer. Behovet for butikslukning mindskes og forkortes, idet der ikke er massivt behov for betonhammeren længere, gulvet bliver stort set liggende uberørt og dermed står man ej heller med udfordringen ved at skulle skaffe gulvbelægning der matcher den eksisterende belægning.

 

Reduceret installationstid og øget sikkerhed

Med Vacdt Kondens Plus+ opnås den optimale frihed til en 100 % fleksibel butiksindretning hvor der ingen begrænsninger er i forhold til mobilitet af ellers faste elementer. Fordelene er mange og udover den markante fleksibilitet, så minimere løsningen kundeforstyrrelser, reducerer installationstiden, eliminerer risikoen for lugt fra afløb og gør det muligt at lave hurtige ændringer eller teste alternative indretningsmuligheder af midlertidigt.

Herudover nedsættes risikoen for skadedyrsadgang via afløbssystemet, idet systemet er 100 % lukket og ikke tilgængeligt på grund af undertrykket. Udbygges systemet med toiletter vil man stort set kunne eliminere risikoen for skadedyrsadgang via afløbssystemet, til hele butikken.

 

Fordele med Vacdt Kondens Plus+

  • Mindre behov for detaljeret planlægning i byggefasen
  • Nedsat installationstid og intet støv i butikken fra bearbejdning af betongulve
  • Én stor gulvflade i hele lokalet, uden nogen former for installationer i gulvet
  • Øget fleksibilitet ved efterfølgende ændringer og ombygninger
  • Minimering af kundeforstyrrelser i forbindelse med ændringer
  • Eliminering af risiko for lugt og skadedyrsadgang via skjulte afløb
  • Små installationer med benyttelse af 32 mm og 63 mm rør under loftet
  • Anlægget består af de bedste dele fra Evac - Markedets absolut førende producent

Systemet kan udvides til at omfatte Evac vakuumtoiletter, med den samme fleksibilitet som ved kondensopsamling, her benyttes det kraftige vakuum blot til at skylle toilettet – Vel og mærke et toilet der kun skyller med omkring én liter vand pr. skyl.

En vakuumløsning er i etableringsfasen ikke nødvendigvis den billigste løsning, men helt sikkert den bedste og ved blot få efterfølgende butiksændringer er løsningen hurtigt tjent hjem. Løsningen bruges i mange andre lande – Den er altså ikke ny, men har ikke tidligere været markedsført i Danmark og har derfor ikke været udbredt i Danmark.