Bygninger

Bygninger generelt:

Evac vakuumløsninger fra Vacdt giver mange fordele for arkitekter, entreprenører og bygherrer, men de vigtigste fordele får bygningsejerne i form af øget fleksibilitet og vandbesparelser i hele bygningens levetid. Hos Vacdt har vi særligt fokus på Evac hospitalsløsniger og Evac kondensopsamling i supermarkeder. Her er fordelene ofte så betragtelige, at en vakuumløsning oftest er det eneste logiske valg.

En vakuumløsning fra Evac kan dog sagtens være hensigtsmæssig i andre bygninger, men er ikke nødvendigvis det mest logiske eller billigste valg. Der kan dog være visse elementer der spiller som gør en vakuumløsning smart – Måske skal man have et afløb til at løbe opad, skabe en stor kapacitet med mindst muligt forbrug af vand, tage hensyn til historiske bygningstræk eller have en løsning hvor højere hygiejne har prioritet.

Der kan være mange årsager til at vælge vakuum frem for traditionelle afløbsinstallationer – Det vigtigste er at man får, forholdt sig til valget eller fravalget så tidligt i processen som muligt og samtidig træffer beslutning om hele installationen skal være med vakuum eller om der skal etableres en blandet løsning hvor både vakuum og gravitation indgår. Blandede løsninger er oftest de rigtige, til trods for at man derved kan komme til at etablere 2 ”parallelle” afløbsinstallationer.

Man kan også benytte vakuumanlæg til supplering i færdige bygninger hvor behovet har ændret sig og en gravitationsløsning ikke er mulig eller hvor det er ønskeligt at spildevandet fra kilden ønskes separeret fra det øvrige spildevand. Der findes mange forskellige overgangsløsninger (Interface´s) hvor man kan flytte gravitationsafløb over til en vakuumløsning – Mulighederne er utallige.

De største fordele ved en vakuumløsning er:

  • Lavt vandforbrug (kun 1,2 liter pr. skyl) og dermed besparelser i efterfølgende spildevandshåndtering.
  • Fjernelse af lugt og lufttågebårne bakterier.  
  • Flere planlægningsmuligheder og lettere planlægning.
  • Bedre hygiejne ved toiletter
  • Øget arkitekturfleksibilitet, før, under og efter byggeri.
  • Fleksible rørtræk der kan dirigeres over og omkring forhindringer
  • Hurtige og nemme sidste minuts planlægningsjusteringer
  • Fremstillet til europæisk standard ISO 9001
  • Muligt at optjene LEED point til ny bygning
  • Sikkert, pålideligt og let vedligeholdt spildevandssystem, uden risiko for utætheder.

Hvordan virker det?

Evac vakuumløsninger er lukkede systemer, der typisk består af vakuumtoiletter, vakuuminterface-enheder, vakuumrør, vakuumopsamlingsbeholdere og eventuelt spildevandsrensningsanlæg. Løsningerne er baseret på transport ved hjælp af vakuum, ikke tyngdekraften, hvilket gør det muligt at flytte spildevandet vandret eller endog lodret ned eller op og om nødvendigt omkring forhindringer. 

Evac vakuumløsningen er miljøvenlig med lavt vandforbrug – Typisk 60 % mindre vandforbrug end anvendt i konventionelle toiletter. Dermed reduceres spildevandsmængderne og opfylder derfor kravet om mindre miljømæssige fodaftryk og giver samtidig store fordele i forhold til den efterfølgende spildevandshåndtering.

De bedst egnede steder til en Evac vakuumløsning er:  

Hospitaler, supermarkeder, ombygninger af historiske bygninger samt steder hvor brugen af ​​toilet- og sanitetsfaciliteter er meget stor (tunge applikationer), f.eks. jernbanestationer, lufthavne, skoler, universiteter, højhuse, indkøbscentre, udstillingscentre mv. 

Fængsler kan endvidere have fordel af vakuum, idet systemet tilbyder lukkede systemer hvor muligheden for at skjule ting i afløbet umuliggøres i forhold til gravitationstoiletter.